In the air, in the sea, on land

⋆ Vehicles: in the air, in the sea, on land some of my passions.
⋆ Køretøjer: i luften, i havet, på land nogle af mine passioner.
⋆ Veículos: no ar, no mar, em terra algumas das minhas paixões.